septembar 2016 –

POZORIŠNE NOVINE LUDUS

YU ISSN 0354-3137

COBISS.SR-ID 54398983

LUDUS – ONLINE

www.ludus-online.rs

 

Izdavač:

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS)

11158 Beograd,Studentski trg 13/VI

 

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522

Fax: (+381 11) 2629-873

E-mail: udus@udus.org.rs

 

Matični broj: 07067283

PIB: 100040788

 

Tekući račun: 255-0012640101000-92 Privredna banka a.d.

Devizni račun: 00-708-00000856 Privredna banka a.d.

 

Predsednik UDUS-a: Vojislav Brajović

Glavni i odgovorni Ludusa: Tatjana Nježić

Redakcija:

Aleksandra Jakšić, Jelena Kajgo, dr Jelena Kovačević, Tatjana Mandić Rigonat, dr Ivan Medenica, Aleksandar Milosavljević, Olivera Milošević, Vukica Strugar

 Lektura i korektura: Aleksandra Jakšić

Sekretar redakcije: Radmila Sandić

Dizajn LUDUSA: Đorđe Ristić

Redizajn LUDUSA: AXIS studio

Dizajn LUDUS-ONLINE i administrator: Igor Popovski

Priprema i štampa: JP SLUŽBENI GLASNIK, Beograd, Lazarevački drum 13-15