SAOPŠTENJE UDRUŽENJA U VEZI SA IZBOROM NACIONALNOG SAVETA ZA KULTURU

 

Za kandidata za člana Nacionalnog saveta za kulturu od strane četiri reprezentativna umetnička udruženja (Udruženja dramskih umetniks Srbije, Udruženja filmskih umetnika Srbije, Udruženja filmskih glumaca Srbije i Udruženja baletskih umetnika Srbije) predložen je 2016. godine glumac Vojislav Brajović. Ova četiri udruženja čine grupaciju koja je jedina, u skladu sa članom 16. Zakona o kulturi, ovlašćena da predlaže kandidata za oblast Pozorišna umetnost, filmska umetnost i umetnička igra. Kandidaturu Vojislava Brajovića, kao jedinog kandidata, ova grupacija potvrdila je i u oktobru 2017, kada je Ministarstvo kulture i informisanja zatražilo od ovlašćenih predlagača da predlože još jednog kandidata za ovu oblast (premda Zakon dozvoljava predlog „jednog, a najviše dva kandidata“).

Dušan Rusalić, predsedavajući Koordinacionog odbora umetničkih udruženja Srbije je pre nekoliko dana, bez znanja i saglasnosti ova četiri udruženja, pridodao još jednog kandidata za ovu oblast – Vladimira Logunova, predsednika Udruženja baletskih umetnika Srbije, a da ni Predsedništvo ovog udruženja sa time nije bilo upoznato. Ministarstvo kulture i informisanja, koje je trebalo da uvidi nezakonitost tog predloga nije reagovalo, već je takav predlog samo prosledilo Odboru za kulturu u Narodnoj skupštini.

Zbog svega navedenog, pomenuta udruženja su Odboru za kulturu i informisanje Narodne skupštine, Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture i informisanja uputili obrazloženi zahtev za odbacivanje nezakonite kandidature V. Logunova.

Članovi Odbora za kulturu obavešteni su i od strane Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Srpskog književnog društva i Srpskog PEN centra da je do kršenja zakonske procedure došlo i u postupku predlaganja kandidata  za oblast Književno stvaralaštvo i književno prevodilaštvo, te je kandidatom za ovu oblast od strane Koordinacionog odbora proglašen Živorad Ajdačić (iako nema podršku ni jednog reprezentativnog udruženja iz oblasti književnog prevodilaštva). Predlog pomenutih udruženja je Duško Paunković.

Kako su na jučerašnjoj sednici članovi Odbora za kulturu, ipak, većinom glasova usvojili objedinjenu  listu kandidata, karakterišući, pritom, spornu proceduru predlaganja kandidata kao sukob među udruženjima, koji ometa demokratičnost izbora članova Nacionalnog saveta za kulturu, tim povodom je danas u Udruženju dramskih umetnika održana konferencija za medije, na kojoj su novinari upoznati sa genezom događanja i stavovima umetničkih udruženja. Tom prilikom izdato je Saopštenje Udruženja dramskih umetnika Srbije, kojim je javnost obaveštena da je Vojislav Brajović doneo odluku da se povuče iz kandidature. Prenosimo integralni tekst Saopštenja:

Gospodin Vojislav Brajović, prvak našeg glumišta, sa osećanjem časti i ponosa prihvatio je od sva četiri udruženja iz oblasti Pozorišna umetnost, filmska umetnost i umetnička igra (Udruženje dramskih umetnika Srbije, Udruženje filmskih umetnika Srbije, Udruženje filmskih glumaca Srbije i Udruženje baletskih umetnika Srbije) kandidaturu za člana Nacionalnog saveta za kulturu. Ova kandidatura je dva puta zvanično potvrđena, oktobra 2016. i oktobra 2017. godine.

U situaciji kada se očigledno, iz prepoznatljivih razloga, krši zakon i grubo narušava procedura kako predlaganja, tako i izbora članova Nacionalnog saveta za kulturu, Vojislav Brajović je doneo odluku da se povuče iz kandidature.

Gospodin Brajović zahvaljuje na ukazanom poverenju kolegama iz grupacije umetničkih udruženja koji su ga predložili za članstvo u Nacionalnom savetu za kulturu.

Vojislav Brajović kao predsednik ovog Udruženja ostaje posvećen radu na pripremama za obeležavanje 100 godina rada Udruženja, dodeli značajnih strukovnih nagrada „Dobričin prsten“ za životno delo, „Bojan Stupica“, „Miloš Žutić“ i „Ljubinka Bobić“, na rešavanju brojnih problema u vezi sa poverenim poslovima regulisanja statusa samostalnih umetnika i očuvanja profesije u celini, kao i stvaranju uslova za početak rada u novim prostorijama u Nušićevoj 25, koje će omogućiti nesmetan rad našim sadašnjim članovima i generacijama koje dolaze. Udruženje dramskih umetnika Srbije sa Predsedništvom i Stručnom službom nastavlja i sve druge aktivnosti u cilju očuvanja i unapređenja dramskog stvaralaštva u Srbiji.

 

 


Објављено

у

од

Ознаке: