SAOPŠTENJE POZORIŠTA LUTAKA NIŠ

Postavka predstave „Crvenkapa” u režiji Biljane Vujović Bajke izazvala je nezadovoljstvo autora teksta Igora Bojovića, koji smatra da je bez njegove saglasnosti došlo do izmene teksta u velikom obimu i da su time povrеđena njegova autorska prava i profesionalni ugled.

Problem koji je nastao može se posmatrati sa dva aspekata: autorskih prava i same predstave „Crvenkapa”.

Advokat gospodina Bojovića je uputio 14. aprila (24 dana nakon premijernog izvođenja) dopis Pozorištu lutaka sa predlogom o rešavanju spora mirnim ili sudskim putem.

Pozorište lutaka ističe da rediteljka Biljana Vujović Bajka u velikoj meri jeste odstupila od originalnog teksta i pristupilo je mirnom rešavanju spora i ispunilo zvanične zahteve autora:

  • da u roku od 5 dana povuče plakat i program na kom se on navodi kao autor i da u budućim materijalima stavi naznaku „predstava je rađena po motivima teksta „Crvenkapa” Igora Bojovića;
  • da isplati ugovoreni honorar u roku od 5 dana (što je već i pre toga bilo učinjeno);
  • da objavi javno izvinjenje u dva nacionalna dnevna lista do 30. aprila.

Gospodin Bojović je poslao pisanu izjavu u kojoj navodi da će ispunjenjem zahteva smatrati ovaj spor okončanim. Iako je ovim putem dobio moralnu satisfakciju koja mu pripada, gospodin Bojović ipak pokreće negativnu medijsku kampanju.

Drugo pitanje je, pitanje same predstave „Crvenkapa”. Je li ona takva kakvom se ovih dana predstavlja u medijima?

Predstava je specifična po novom tumačenju ove klasične bajke, uz jasno definisanu ciljnu grupu (namenjena uzrastu dece od 9 i više godina, kao i odraslima). Skreće pažnju i upozorava na opasnosti savremenog društva koje prete mladima tog uzrasta. Takođe, ispunjava sve umetničke postulate: koreografske, scenske, kostimografske i glumačke.

Pre početka izvođenja predstave za učenike osnovnih škola, Pozorište lutaka je 22. marta (dva dana nakon premijere) odigralo predstavu za učitelje, vaspitače, nastavnike i direktore škola, nakon čega ne samo da nije upućena nijedna primedba, već samo reči hvale.

Autor teksta na portalu „Mondo” navodi da „je to možda trebalo da bude društvena kritika, ali da je on nije tako razumeo”. Predstava je do sada izvedena šest puta, uključujući i pretpremijerno i premijerno izvođenje, gledali su je učenici dve osnovne škole i čini se da je oni kojima je namenjena razumeju. A to jeste najvažnije. Deca reaguju na negativne likove, što pokazuje da razlikuju dobro i zlo, što jeste osnovni cilj svake predstave. Nema opravdanih razloga da se ona ukloni sa repertoara.

Ovim povodom se svojim protestom, sa istim stavom kao i autor, oglasilo i Udruženje dramskih pisaca Srbije. Prihvatamo deo protesta koji se odnosi na autorska prava, ali ističemo da potpisnik protesta predstavu nije gledao i da sve što je o njoj rekao je, u stvari prenesen subjektivni doživljaj gospodina Bojovića.

Mogli bi razmatrati i pitanje uopštenog karaktera, da u dosadašnjoj pozorišnoj praksi nakon potpisivanja ugovora, reditelj preuzima „dirigentsku palicu” i rukovodi procesom nastajanja pozorišne predstave. Ukoliko ne bi bilo tako, to bi značilo da direktor ili neko drugo zaduženo lice, poput supervizora, treba da prati i kontroliše rad reditelja. Pozorište lutaka je do sada imalo puno poverenja u sve autore sa kojima je sarađivalo i ovaj slučaj predstavlja presedan. U ovom slučaju ne poriče svoju odgovornost u izboru reditelja i preduzeće sve zakonske mere zbog povrede ugleda Kuće.

I na kraju, osvrnućemo se i na odnosa autora i rediteljke. Imamo utisak da među njima postoje neslaganja i da je Pozorište lutaka u ovom slučaju kolateralna šteta. Ukoliko je tako, molimo autora i rediteljku da svoj sukob reše ili svoje animozitete prevaziđu na drugi način, koji ne povređuje ugled Pozorišta koje ove godine navršava 57 godina izuzetno uspešnog rada i stvaralaštva.

Zahvaljujemo svim medijima koji su na profesionalan način pristupili sagledavanju ovog problema i ispoštovali jedno od osnovnih pravila novinarske profesije da uvek treba pitati i drugu stranu za mišljenje.

 

 

 

 


Објављено

у

од

Ознаке: