REAKCIJE NA REZULTATE PROJEKTNIH KONKURSA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

Rezultati Konkursa Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata u kulturi u 2016. Godini izazvali su burne reakcije i negodovanje umetničkih udruženja, autora i poslenika kulture. Obavljujemo u celini saopštenja Udruženja dramskih umetnika Srbije i zajednički stav reprezentativnih udruženja.

Reprezentativna umetnička udruženja koja okupljaju desetine hiljada umetnika i stvaralaca u kulturi, održala su 20. maja 2016. godine sastanak, sa koga su javnosti uputila jednoglasno

SAOPŠTENJE

Povodom odluka koje u kontinuitetu donosi Ministarstvo kulture i informisanja sa ministrom Ivanom Tasovcem na čelu, konstatovano je da ne postoji javna i jasna strategija razvoja i unapređenja kulturne politike u Republici Srbiji i da Ministarstvo nije uspostavilo i razvilo partnerski odnos sa umetnicima na njenom kreiranju. Iz brojnih činjenja ili nečinjenja ministra i Ministarstva može se konstatovati da postoji očigledna namera zapostavljanja i uniženja nacionalne, odnosno državne kulturne politike.

Zadatak Ministarstva je da pruža stvaran podsticaj razvoju i unapređenju kulture i umetničkog stvaralaštva, obezbeđivanju materijalne osnove za delatnosti kulture i razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmske umetnosti i stvaralaštva.

Umesto toga, prilikom donošenja seta zakona i podzakonskih akata iz oblasti nacionalne kulture i drugih oblasti koje se na nju odnose i od vitalnog su značaja za stvaraoce, Ministarstvo se gotovo tri godine tvrdoglavo i bez argumenata opire i odbija da uvaži mišljenje struke umetničkih udruženja i Nacionalnog saveta za kulturu, najvišeg stručnog i savetodavnog tela za ovu oblast u zemlji.

Zbog velikog broja pitanja iz domena kulture koja su ostala otvorena i/ili nerešena, umetnička udruženja su konstatovala da je učinak i bilans Ministarstva kulture i informisanja nedvosmisleno negativan.

Ovde iznosimo samo neke od neporecivih  činjenica koje uzrokuju ovakvo stanje:

–           da, prilikom određivanja budžeta za kulturu, nisu prepoznate ni uvažene specifičnosti i potrebe stvaralaca u ovoj oblasti

–           da nedavno usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o kulturi neadekvatno artikuliše poziciju i uslove za rad svih kategorija umetnika

–           da je ukinut status ustanove od nacionalnog značaja svim ustanovama kulture, iako mnoge taj status svojim dugogodišnjim radom, postojanjem i ostvarenim vrhunskim dometima zavređuju

–           da zabrana zapošljavanja u ustanovama kulture ugrožava, ne samo njihovo funkcionisanje i postizanje vrhunskih rezultata, već i sam opstanak

–           da gotovo 2.500 samostalnih umetnika i članovi njihovih porodica i dalje čekaju konačno rešenje oko overe zdravstvenih knjižica i mogućnosti da se leče, kao i rešenje dugogodišnjeg problema dugovanja za doprinose koji im se pripisuju, a za koje su krive lokalne samouprave

–           da su način formiranja, sastav, rad i odluke komisija na upravo završenom konkursu za sufinansiranje savremenog stvaralaštva u 2016. g, zbog nekompetentnosti, sukoba interesa, pa čak i nepotizma, izazvali opravdani talas nezadovoljstva velikog broja umetnika, umetničkih udruženja i nezavisne kulturne scene

–           da su za generacije posetilaca i dalje zatvoreni Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, bez, u ovom trenutku, vidljivog puta za izlazak iz ovog sramnog, poražavajućeg stanja …

Zbog svega iznetog, umetnička udruženja su spremna da sa svojim stavovima upoznaju i SANU, Maticu srpsku, Nacionalni savet za kulturu, predsednika Republike i premijera Vlade RS i od njih očekuju da preuzmu svoj deo odgovornosti u akciji odbrane umetnosti u kulturi Srbije i njenih stvaralaca kao pokretača duhovnosti naroda i čuvara nacionalnog identiteta i jezika.

Saopštenje potpisuju: Udruženje dramskih umetnika Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije, Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, Udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo, Udruženje filmskih umetnika Srbije, Udruženje filmskih glumaca Srbije, Udruženje muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije,

Udruženje kompozitora Srbije, Udruženje orkestarskih umetnika Srbije, Udruženje muzičkih umetnika Srbije, Udruženje baletskih umetnika Srbije, Udruženje dramskih pisaca Srbije i

Asocijacija srpskih arhitekata.

REAKCIJA UDUS-a

Nakon objavljivanja rezultata ovogodišnjeg Konkursa Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti scenskog stvaralaštva i interpretacije – pozorište, i Udruženje dramskih umetnika Srbije, kao i druga brojna umetnička udruženja i stvaraoci iz drugih oblasti umetnosti, prinuđeno je da se oglasi i u ime svojih članova izrazi zabrinutost i nezadovoljstvo zbog tretmana pozorišnih stvaralaca koji je, svojim odlukama, iskazala Komisija Ministarstva.

Na konkursu za projektno finansiranje Komisija i Ministarstvo su jasno i nedvosmisleno uskratili finansijsku podršku kako za projekte ustanova i organizacija, tako i za projekte samostalnih dramskih umetnika i na taj način ozbiljno doveli u pitanje budućnost domaće dramske produkcije, čime su ugrozili proklamovanu kulturnu politiku, a samim tim i očuvanje nacionalnog identiteta.

Ovakvom odlukom Ministarstva ugroženo je osnovno pravo na rad samostalnim umetnicima i to u trenutku kada je i inače smanjena produkcija i mogućnost zapošljavanja u pozorištima i drugim ustanovama kulture. Grad Beograd i lokalne samoprave preuzimaju plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika jer ostvaruju programe i projekte koji obogaćuju ukupnu kulturnu scenu. Ukoliko država ne stimuliše projekte samostalnih umetnika, biće ugroženi njihovo pravo na rad i opstanak.

Neshvatljivo je da Komisija Ministarstva kulture i informisanja nije prepoznala značaj i neophodnost stimulacije stvaralaštva samostalnih umetnika i da je izostala makar simbolična podrška za njihove nove produkcije i njihovu kreativnost koja je višestruko potvrđivana i priznata od stručne i kritičke javnosti u zemlji i inostranstvu, što nedvosmisleno ukazuje na nekompetentnost Komisije.

Ovim Saopštenjem obraćamo se Ministarstvu kulture i informisanja RS sa zahtevom da još jednom sagleda rezultate konkursa i zaustavi sprovođenje odluka Komisije.

Saopštenje je potpisao Vojislav Brajović, predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije.


Објављено

у

од

Ознаке: