Milena Dravić – Više od umetnosti

Milena Dravić – Više od umetnosti

Izdavač: Knjaževsko – srpski teatar, Kragujevac
Priredila: Tatjana Nježić
Objavljena: 2016.g.
Tiraž: 500 primeraka
Cena: 800 dinara

Категорија: