NEOPHODNOST USAGLAŠAVANJA ZAKONA SA STRUKOM

Hronološki pregled najznačajnijih aktivnosti Udruženja dramskih umetnika Srbije poslednjih meseci.

Udruženje dramskih umetnika Srbije, uz redovne aktivnosti (dodele nagrada, Fond solidarnosti, servisne usluge za nezavisne projekte članova Udruženja, regulisanje statusa samostalnih dramskih umetnika i sl), suočio se, u poslednje vreme, sa velikim brojem problema koji su prouzrokovani sistemskim i pravnim nedoslednostima u oblasti kulture, kao i zloupotrebama koje nedostatak (ili nepoštovanje) specifične pravne regulative omogućava.

Izdvajamo neke od njih kao ključne za poboljšanje statusa kulture, samim time pozorišta i dramskih umetnika u zemlji.

Teme načete na sastanku 12.6.2014. predsednika UDUS-a sa Dejanom Ristićem, državnim sekretarom u Ministarstvu kulture aktuelne su i godinu dana kasnije, a to su: izuzimanje ustanova kulture od primene Zakona o budžetskom sistemu i na njemu zasnovanoj Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, kao i Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, izmene Zakona o kulturi, problemi oko uplate doprinosa samostalnim umetnicima, izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima, finansiranje redovnog rada Udruženja i problem plaćanja troškova zakupa prostora u Etnografskom muzeju.

Na inicijativu našeg Udruženja, u Sekretarijatu za kulturu Grada Beograda predstavnici Asocijacije umetničkih udruženja Srbije održali su dva sastanka povodom stalnog kašnjenja uplata sredstava za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika koje uzrokuje pripisivanje kamata na račune umetnika od strane Poreske uprave i onemogućava overu zdravstvenih knjižica. Postignut je dogovor o dinamici budućih uplata doprinosa: da umetnička udruženja dostavljaju kvartalne spiskove 5 dana po otpočinjanju kvartala, a Sekretarijat za kulturu uplaćivaće sredstva za svaki kvartal nakon mesec dana. Tako bi se udruženjima dalo vreme od 10 dana za prenos sredstava na račune samostalnih umetnika u Poreskoj upravi. Dogovor je poštovan, pa je Sekretarijat sa malim zakašnjenjem uplatio sredstva za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika za I kvartal 2015, a bez zakašnjenja za II kvartal. Sekretarijat za kulturu se, takođe, saglasio sa predlogom Asocijacije da podrži inicijativu umetničkih udruženja za donošenje zakona o otpisu kamate za samostalne umetnike. U koordinaciji i uz formalnu podršku Sekretarijata za kulturu zahtev će biti upućen nadležnim organima. Paralelno sa tim tražićemo da u novom Zakonu o kulturi stoji jasna odredba obaveze lokalne samouprave da uplaćuje doprinose samostalnim umetnicima. U Nacrtu Zakona izbačena je ta naša odredba, ali nećemo odustajati, jer je pravno tumačenje Grada da nije obavezan po još uvek važećem zakonu da plaća doprinose.  U vezi s tim, tražićemo i od nadležnih institucija zvanično tumačenje.

Predsedništvo UDUS-a je u 2015. ponovo reagovalo povodom Izmena i dopuna Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i 31.3.2015. sazvalo sastanak direktora profesionalnih pozorišta, nakon čega je sa sastanka izdato Saopštenje sa Zaključcima, koje je upućeno Kori Udovički, potpredsednici Vlade RS i ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ivanu Tasovcu, ministru za kulturu, kao i svim medijima. Nedavno je Kabinet Kori Udovički obavestio Udruženje da je u pripremi Nacrt zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, koji uzima u obzir sve specifičnosti rada ustanova kulture koje su iskazane u našim Zaključcima od 31.3.2015, te da se uskoro očekuje da resorna ministarstva, pre svih Ministarstvo finansija, daju svoja mišljenja na tekst Nacrta. Postoji dobra volja da se, nakon pribavljanja tih mišljenja, obavi konsultacija sa upravnicima pozorišta i Udruženjem.

Nakon toga, a istim povodom, na poziv Odbora za kulturu i informisanje Narodne Skupštine RS, 11.5.2015. održan je sastanak sa članovima Odbora, uz prisustvo ministra Tasovca i državnog sekretara Ministarstva za državu upravu i lokalnu samoupravu. Prisustvovao je kao gost i Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu Grada Beograda, a stavove Udruženja i pozorišta zastupali su Vojislav Brajović, upravnici Tamara Vučković, Aleksandar Milosavljević, Slobodan Ćustić, Milorad Mandić i Zoran Stamatović, predstavnici Ateljea 212 i Narodnog pozorišta u Beogradu. Članovima Odbora i predstavnicima nadležnih organa predočene su sve specifičnosti pozorišne delatnosti i delatnosti drugih ustanova u oblasti kulture čiji je rad gotovo paralisan primenom člana 1. Zakona o budžetskom sistemu. Rezultat sastanka je obećavajući i ohrabrujući, jer su članovi Odbora za kulturu i predstavnici ministarstava iskazali razumevanje naših aktivnosti u očuvanju delatnosti ustanova kulture, usaglasili se oko prepoznavanja i rešavanja ovog problema i najavili aktivnosti na izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i novog zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, po kome će zaposleni u ustanovama kulture, kako su naveli, biti posebno tretirani. Konstatovano je da bi bilo delotvorno da se ubuduće tokom rada na zakonima i njihovim izmenama i dopunama konsultuje struka, kako bi se izbeglo naknadno otklanjanje negativnih efekata koje takvi zakoni proizvode. Odbor je doneo zaključak da je potrebno preduzeti aktivnosti koje se tiču izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu kako bi se izbegli efekti koji bi u budućnosti mogli otežati rad ustanova kulture.

Povodom prodaje Avala filma i producentskih i drugih prava na preko 200 igranih i 400 dokumentarnih filmova nastalih u ovoj producentskoj kući, UDUS se obratio Predsedniku Srbije sa pozivom da država i vrh vlasti preduzmu sve raspoložive mere za zaštitu i očuvanje najviših vrednosti srpske kulture i umetnosti, kako bi se od prodaje izuzela umetnička dela koja predstavljaju nacionalni kulturni fond.

U više navrata UDUS je reagovao kada su bila povređena prava naših članova. U vezi sa otkazima dvojici kolega u Pozorištu Timočke krajine „Zoran Radmilović” u Zaječaru bili smo stalno u komunikaciji sa njima. Obratili smo se Pozorištu Timočke krajine „Zoran Radmilović” u Zaječaru i predškolskoj ustanovi “Poletarac” u Staroj Pazovi u vezi sa neisplaćenim honorarima naših članova, a UDUS se oglasio povodom najava da će prvak srpske scene Nebojša Dugalić napustiti zemlju.

Udruženje dramskih umetnika Srbije suočava se sa problemom prostora za rad: početkom februara 2015. UDUS je primio Odluku i dopis Mirjane Menković, v.d. direktora Etnografskog muzeja o potrebi da se UDUS do 1.3.2015. iseli iz prostorija koje koristi i omogući Muzeju nesmetan pristup u cilju formiranja depoa Likovne zbirke. UDUS je o ovome obavestio Republičku direkciju za imovinu RS. Deset dana kasnije Republička direkcija za imovinu RS je UDUS-u poslala kopiju dopisa koji je uputila Etnografskom muzeju. U pismu se navodi da, u skladu sa Zakonom o javnoj svojini, Muzej nije nosilac prava korišćenja, već je to Republika Srbija i da odluku o raspolaganju na toj nepokretnosti donosi Vlada RS na predlog Direkcije, a ne Muzej. Takođe, navodi se da se Ministarstvo kulture i informisanja RS aktom broj 361-00-18/201-01 od 26.1.2015. saglasilo da Direkcija Komisiji za stambena pitanja i raspored na korišćenje službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade RS pripremi predlog i postupak za obezbeđenje neophodnog prostora za UDUS i da je potrebno da Muzej i na dalje UDUS-u omogući korišćenje poslovnih prostorija, jer za to postoji podrška i resornog Ministarstva i da je u toku postupak obezbeđenja odgovarajućeg poslovnog prostora za UDUS. Uprkos tome, v.d. direktora Muzeja i njihov advokat saopštili su predsedniku UDUS-a da su pokrenuli postupak žalbe kod Repuličke direkcije za imovinu, da će se potom obratiti Vladi RS, a takođe da je u postupku pribavljanje rešenja o korisničkom statusu i da će vrlo brzo nakon toga UDUS morati da se iseli iz prostorija. O ovome je UDUS obavestio Republičku direkciju za imovinu.

U vezi sa nedostatkom prostora i delovanjem UDUS-a su i pokušaji za vraćanje imovine predratnog Udruženja glumaca Kraljevine Jugoslavije. Da podsetimo, predratno Udruženje, sa svojim ustanovama, bilo je vlasnik i upravljalo značajnom imovinom (između ostalog – tri zgrade u Beogradu). UDUS je Agenciji za restituciju u zakonski propisanom roku podneo Zahtev za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje. Postupak pred Agencijom za restituciju je u toku i ukazuje na potrebu donošenja izmena Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju kako bi, osim zadužbina, i druga pravna lica bila tretirana na adekvatan način.


Објављено

у

од

Ознаке: