NACRT IZMENA ZAKONA O KULTURI

Na tekst Izmena i dopuna Zakona o kulturi koji je predložilo Ministarstvo kulture i informisanja, UDUS je, tokom Javne rasprave i u Javnom slušanju, dao puni doprinos svojim i predlozima Asocijacije umetničkih udruženja Srbije za izmenu i dopunu ovog Zakona.

Sudeći prema onome što se vidi iz teksta koji je od 15.4.2015. objavljen na sajtu Ministarstva kulture, a koji će, nakon usaglašavanja na nivou ministarstava biti predložen na usvajanje Vladi RS, odnosno Narodnoj Skupštini, prihvaćeni su predlozi koji se tiču preciznijeg definisanja kulturne oblasti i delatnosti, iz kojih proističe, odnosno definiše se reprezentativnost udruženja u kulturi. Zakon, takođe, precizira uslove za finansiranje poverenog posla, razgraničenje između samostalnih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi, uvodi pojam i utvrđuje obavezu revizije statusa samostalnog umetnika/umetničkog saradnika i propisuje da su žene sa navršenih 25 godina radnog staža i muškarci sa 30 godina staža, oslobođeni obaveze revizije statusa. Takođe, uvedeni su pojmovi pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) i filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo. Prihvaćeno je da se u sastav umetničkog, programskog, odnosno stručnog saveta u ustanovama kulture biraju lica od visokog umetničkog i stručnog integriteta i autoriteta, a ustanove kulture sada imaju obavezu da podstiču domaće kulturno i umetničko savremeno stvaralaštvo.

Nažalost, u Zakonu i dalje nisu precizno definisane obaveze lokalnih samouprava u plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika, a plaćanje doprinosa iz republičkog budžeta za istaknute samostalne umetnike zakonodavac je brisao. Iz Zakona je, takođe, brisan član 14. koji se odnosio na dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, kao i članovi koji se odnose na pojam i utvrđivanje ustanova od nacionalnog značaja.

Objavljujemo tekst važećeg Zakona sa predlozima izmena. Da bi lakše mogle da se prate izmene, u važeći tekst uneti su svi predlozi Ministarstva po članovima, tako da se jasno vidi razlika između njega i Nacrta – predlog Ministarstva je na ćiriličnom pismu i boldiran je.

 


Објављено

у

од

Ознаке: