KONTAKT

Udruženje dramskih umetnika Srbije reprezentativno udruženje u kulturi
11158 Beograd, Studentski trg 13/VI
Matični broj: 07067283
PIB: 100040788 

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522

Fax: (+381 11) 2629-873

E-mail: udus@udus.org.rs 

Tekući račun: 200-2711270101033-28 Poštanska štedionica A.D. Beograd

 

Predsednik UDUS-a: Vojislav Brajović (udus@udus.org.rs)

 Glavni i odgovorni urednik Ludusa: Tatjana Nježić (ludus@udus.org.rs)

 Sekretar redakcije: Radmila Sandić (radmila.sandic@udus.org.rs)

 Administrator: Dušica Todorović (dusica.todorovic@udus.org.rs)

 E-mail (za tekstove i fotografije): ludus@udus.org.rs