INICIJATIVE UDUS-a

U poslednjih godinu dana, Udruženje dramskih umetnika Srbije iniciralo je više aktivnosti u cilju rešavanja veoma važnih pitanja.

Izdvajamo:

– Inicijativu za izmene i dopune Zakona o kulturi kao krovnog zakona i pratećih akata ovog Zakonai inicijativu za pristupanje izradi Zakona o pozorištu
– Zahtev za izuzeće pozorišta kao ustanova kulture iz Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (tzv. solidarni porez). Udruženje je podržalo građansku inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (tzv. solidarni porez), čijom se primenom diskriminiše rad umetnika i ugrožava rad ustanova kulture
– Zahtev za izuzeće pozorišta iz Zakona o budžetskom sistemu i na njemu zasnovanoj Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, s obzirom da njihova primena ima negativne efekte na delatnost ustanova kulture
– Zahtev da Ministarstvo kulture u što kraćem roku pristupi izradi kriterijuma za dodelu posebnih priznanja, odnosno stavi do znanja javnosti da nacionalna priznanja nisu ukinuta. Jedino će na takav način država moći da se oduži umetnicima koji su svojim stvaralaštvom doprineli kulturnom razvitku zemlje i koji su ta priznanja zaslužili.
– Zahtev za pomoć u rešavanju problema oko preuzimanja plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika od strane lokalnih samouprava. Zahtevi su upućeni Ministarstvu kulture, Ministarstvu finansija, Poreskoj uprava, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu
– Zahtev da Ministarstvo kulture pristupi plaćanju doprinosa za istaknute samostalne umetnike iz budžeta Republike, a u skladu sa Zakonom o kulturi
– Inicijativu za izmenu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je u ovom trenutku u neskladu sa odredbama Zakona o kulturi u delu koji se odnosi na obaveze lokalne samouprave da učestvuje u plaćanju doprinosa za samostalne umetnike
– Traženje podrške Ministarstva kulture i informisanja za izmene pojedinih članova Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima


Објављено

у

од

Ознаке: