septembar 2012- jun 2016

POZORIŠNE NOVINE LUDUS

YU ISSN 0354-3137

COBISS.SR-ID 54398983

LUDUS – ONLINE

www.ludus-online.rs

 

Izdavač:

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS)

11158 Beograd,Studentski trg 13/VI

 

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522

Fax: (+381 11) 2629-873

E-mail: udus@udus.org.rs

 

Matični broj: 07067283

PIB: 100040788

 

Tekući račun: 255-0012640101000-92 Privredna banka a.d.

Devizni račun: 00-708-00000856 Privredna banka a.d.

 

Predsednik UDUS-a: Vojislav Brajović

Glavni i odgovorni Ludusa: Maša Stokić

Redakcija:

Žanko Tomić (zamenik glavnog i odgovornog urednika), Gorčin Stojanović, Milica Kralj, Igor Burić, Filip Vujošević, Sanja Krsmanović Tasić, Goran Jevtić, Zoran Mišić

Saradnici:

Duška Radosavljević, Ninoslav Šćepanović, Nenad Kovačević, Ivan Manić, Željko Anđelković, Ana Tasić, Snežana Miletić, Goran Antić, Jelica Stevanović, Mikojan Bezbradica, Jelena Kovačević, Sonja Šulović, Aleksadra Glovacki, Sonja Ćirić, Olivera Milošević, Aleksandar Dunđerović, Aleksandar Milosavljević, Milan Caci Mihailović, Božidar Mandić

Sekretar redakcije: Radmila Sandić

Dizajn LUDUSA: Đorđe Ristić

Redizajn LUDUSA: AXIS studio

Dizajn LUDUS-ONLINE i administrator: Igor Popovski

Grafički dizajn i priprema za štampu: Đorđe Sekerezović

Štampa: KIZ ALTERA, Beograd, Živojina Žujovića 2