GODIŠNJA SKUPŠTINA UDUS-A

Predsedništvo UDUS-a je, na sednici održanoj 5.11.2014. zakazalo 17. Redovnu godišnju Skupštinu Udruženja dramskih umetnika Srbije za petak 5. decembar u 11 na sceni Teatra „Bojan Stupica“ (Beograd, Kralja Milana 50).

Detaljne informacije o dnevnom redu Skupštine, kao i materijale vezane za prethodni period možete naći na sajtu www.udus.org.rs.

Pismo članovima predsednika UDUS-a, gospodina Vojislava Brajovića prenosimo u celini:

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da će Udruženje dramskih umetnika Srbije  5. DECEMBRA o.g. sa početkom u 11 sati, na sceni Teatra „Bojan Stupica“ (Beograd, Kralja Milana 50) održati 17. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU.

Brojni problemi onemogućavaju i u mnogim segmentima opterećuju našu delatnost: nema više solidarnog poreza, ali i dalje važi Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, umanjene su nam plate i penzije, konkursi za izbor direktora pozorišta nisu sprovedeni van Beograda, problemi sa uplatom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika i dalje postoje. Pozabavimo se odnosom medija prema umetnicima, angažovanjem i isplatom honorara umetnicima posredstvom agencija, autorskim i srodnim pravima, smanjenjem mogućnosti za radno angažovanje povećanog broja visokoobrazovanih umetnika, finansiranjem umetnosti i kulture, nedostatkom sindikalne zaštite umetnika…

Pozivamo vas da u što većem broju dođete na Skupštinu – da razgovaramo, razmenimo iskustva i stavove i razmotrimo aktivnosti koje zajednički i u što kraćem roku treba da preduzmemo u cilju prevazilaženja i rešavanja problema. Želimo da čujemo vaša mišljenja, predloge i inicijative. Veoma je važno da se jednom godišnje okupimo i progovorimo o svemu sa čim se svakodnevno susrećemo u svom profesionalnom radu. Udruženje je uputilo dopis direktorima svih pozorišta s molbom da vas toga dana oslobode proba, čime bi se omogućio dolazak većeg broja članova na Skupštinu.

U cilju uštede, a s obzirom na velike troškove organizovanja Skupštine, i ove godine materijal za rad – Izveštaj o radu, Finansijski izveštaj, programski i finansijski plan rada za 2015.g – nećemo dostavljati poštom na kućne adrese, već će pomenuti materijal od 29. novembra biti objavljen na našem sajtu www.udus.org.rs. Na Skupštini će članovi o njima diskutovati i izjasniti se o njihovom usvajanju.

Želimo ovom prilikom da Vas obavestimo i da je Udruženju na konkursu za sufinansiranje programa u 2014.g. Ministarstvo kulture i informisanja odobrilo izvesna sredstva za Fond solidarnosti.

Pozivamo članove kojima je potrebna finansijska pomoć za lečenje, pokriće troškova operacija, rehabilitacija i slično, da se obrate Udruženju. Sredstva Fonda solidarnosti mogu koristiti i članovi vaše najuže porodice (deca, supružnik). Zahtev obavezno treba da sadrži kopiju relevantne medicinske dokumentacije ne starije od 6 (šest) meseci, kopiju lične karte i kopiju bankovnog računa i podnosi se lično ili poštom na adresu UDUS-a.

Do kraja ove godine Ministarstvu kulture moramo poslati izveštaj o utrošenim sredstvima, pa molimo da vaše zahteve uputite Udruženju najkasnije do 5. decembra, kako bi Komisija mogla da donese i realizuje odluke, odnosno izvrši uplate prema odobrenim zahtevima. Ističemo da će ovoga puta Fond, zbog skromnih sredstava kojima raspolažemo, nažalost, moći da pomogne samo zdravstveno, a ne i socijalno ugroženim članovima.

Takođe vas molimo da nas, ukoliko imate saznanja da je nekome od kolega potrebna pomoć, u što kraćem roku izvestite mejlom ili telefonom.

Istovremeno vas obaveštavamo da se Predsedništvo Udruženja obratilo s molbom svojim penzionisanim kolegama koji su u mogućnosti i žele da pomognu rad Fonda solidarnosti, da doniraju iznos od 200 dinara mesečno na tekući račun Udruženja broj 200-2711270101033-28. Svim pozorištima u Srbiji uputili smo poziv da uplate prihod od jedne predstave-korisnice po sopstvenom izboru i tako uvećaju sredstva Fonda solidarnosti.

Podsećamo da članovi od Udruženja, između ostalog, mogu dobiti: stručnu, administrativnu i tehničku podršku prilikom realizacije svojih samostalnih projekata ili za njihovu realizaciju konkurisati posredstvom Udruženja za sredstva (u ministarstvima, organima lokalne samouprave, u organizacijama u zemlji i u inostranstvu), besplatni pravni savet koji je vezan za problematiku profesionalnog angažmana i povređenih prava i interesa, regulisati radni staž kao samostalni dramski umetnik/umetnički saradnik, predlagati i biti predlagani, kako za nagrade koje dodeljuje Udruženje, tako i za nagrade koje dodeljuju druge organizacije i ustanove, predstavljati svoju profesionalnu aktivnost u pozorišnim novinama Ludus, u slučajevima zdravstvene ili socijalne ugroženosti koristiti pomoć iz sredstava Fonda solidarnosti, dobiti razne preporuke za profesionalni rad, kao i podrške za rešavanje egzistancijalnih pitanja (retroaktivno regulisanje radnog staža, boravak dece u vrtiću, izdavanje dokumenata po hitnom postupku, za vizu, itd). Članovi koji nisu preuzeli nove članske karte potrebno je da Udruženju pošalju po dve fotografije najmanjeg formata. Takođe vas podsećamo da se na sajtu Udruženja nalazi Baza podataka članova UDUS-a, koja je organizovana tako da članovi sami ažuriraju svoje podatke, ali je neophodno da nam mejlom pošaljete zahtev za otvaranje naloga (dobijanje korisničkog imena i šifre), kako biste postavili/ažurirali svoje podatke, biografiju, fotografije i dr.

Podsećamo da Udruženje dramskih umetnika Srbije, kao dobrovoljno, nevladino, neprofitno profesionalno i reprezentativno udruženje, sredstva za rad stiče, između ostalog, i od članarine koju članovi prihvataju kao jednu od obaveza prilikom učlanjenja, a što su Statutom sami članovi i utvrdili. Nažalost, mnogi naši članovi i dalje imaju velika dugovanja. Ovom prilikom šaljemo uplatnice za članarinu za 2014. godinu. Za eventualna dugovanja iz prethodnog perioda, pozivamo Vas ponovo da se javite Udruženju radi dogovora o plaćanju u više rata. Podsećamo da mesečna članarina iznosi 400 dinara za zaposlene, a za nezaposlene i samostalne umetnike/saradnike 300 din. Zaposleni članovi mogu članarinu plaćati i obustavom iz zarade, ali je neophodno da o tome lično obaveste računovodstvo Kuće u kojoj rade. Zahvaljujemo članovima koji redovno plaćaju članarinu.

Molimo vas da nas redovnije izveštavate o promeni ličnih podataka (poslovni status, adresa, broj telefona…), a naročito je potrebno da nam pošaljete svoje mejl adrese, kako bismo bolje i brže komunicirali.

Do skorog viđenja, srdačan pozdrav,

Vojislav Brajović, predsednik UDUS-a


Објављено

у

од

Ознаке: