Međunarodni festival pozorišta za decu – Subotica

IME SELEKTORA I MANDAT: Slobodan Marković; mandat: četiri godine (2014-2018)

PROPOZICIJE FESTIVALA: Međunarodni festival pozorišta za decu je manifestacija selektivnog i takmičarskog karaktera. U takmičarskom programu Festivala učestvuju pozorišta lutaka, pozorišta za decu, kao i sva druga pozorišta koja na svom repertoaru imaju predstave za decu. Na Festivalu su zastupljeni svi vidovi pozorišnog stvaralaštva za decu, s tim što se prednost prilikom selekcije daje lutkarskom pozorišnom izrazu.

Osnovni kriterijum za selekciju predstava je njihov umetnički kvalitet. O kvalitetu predstava koje konkurišu za zvaničnu selekciju odlučuje selektor Festivala. Selekcija mora biti završena najmanje 60 dana pre početka Festivala, a rezultati selekcije se odmah po njenom završetku objavljuju na sajtu Festivala.

NAČINI I TERMINI PRIJAVLJIVANJA:

Konkurs za učešće u takmičarskom programu otvoren je od 1. oktobra tekuće do 31. januara naredne godine. Konkurs se, zajedno s prijavnim listom, objavljuje na sajtu Festivala www.lutfestsubotica.net i šalje na adrese pozorišta putem i-mejla.

Svi koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju u obavezi su da pored popunjenog formulara za prijavu poslatog elektronskim putem ili poštom prilože:

 1. kompletan snimak predstave (DVD ili CD);
 2. pet fotografija predstave (13×18 cm, 300 dpi, quality 3 / tj. oko 1500 x 2100 piksela);
 3. kratak sadržaj predstave (do 900 znakova);
 4. puna imena članova kreativnog i tehničkog tima;
 5. kratak tekst o pozorištu ili biografiju (do 900 znakova);
 6. logo pozorišta.

Bez ovih elemenata prijava se ne smatra valjanom i potpunom. Oni su potrebni radi selekcije (snimak – u slučaju kada ne postoji mogućnost da se predstava vidi uživo) i zbog izrade kataloga Festivala. Priloženi materijali se ne vraćaju već ostaju u arhivi Festivala.

Načini i termini prijavljivanja za ostale programe (Međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti za decu i mlade, Program Trgovi i ulice itd.) razlikuju se od navedenog i definisani su za svaki ponaosob.

NAGRADE:

Festival dodeljuje sledeće nagrade predstavama u zvaničnoj selekciji:

 1. Grand prix za najbolju predstavu u celini
 2. Specijalna nagrada za originalnost i fantaziju (opcionalno)
 3. Nagrada za najbolju režiju
 4. Nagrada za najbolju scenografiju
 5. Nagrada za najbolju originalnu muziku
 6. Nagrada za najbolje estetsko i tehnološko rešenje lutaka
 7. Nagrada za glumačko majstorstvo (5 ravnopravnih nagrada)

O nagradama odlučuje petočlani međunarodni žiri sačinjen od istaknutih svetskih pozorišnih umetnika i teatrologa. Članove žirija predlaže direktor Festivala dok njihov izbor vrši Savet Festivala.


Објављено

у

од

Ознаке: