Festival “BORINI POZORIŠNI DANI”

  1. “Borini pozorišni dani” u Vranju
  2. Direkcija: Pozorište “Bora Stanković” Vranje
  3. Festival se održava u oktobru
  4. Selekciju vrši umetnički savet
  5. Predsednik umetničkog saveta je Željko Hubač na neodređeno vreme
  6. Festival je tematskog karaktera ; na osnovu odabrane teme se vrši selekcija
  7. Termin prijavljivanja predstava je od 1.novembra do 30. aprila
  8. Od 2012.god. nakon požara, zbog neadekvatnih uslova, festival je revijalnog karaktera.

Објављено

у

од

Ознаке: