Festival “BORINI POZORIŠNI DANI”

  1. Selekciju vrši umetnički savet
  2. Predsednik umetničkog saveta je Željko Hubač na neodređeno vreme
  3. Festival je tematskog karaktera ; na osnovu odabrane teme se vrši selekcija
  4. Termin prijavljivanja predstava je od 1.novembra do 30. aprila
  5. Od 2012.god. nakon požara, zbog neadekvatnih uslova, festival je revijalnog karaktera.

Објављено

у

од

Ознаке: