KONTAKT

Udruženje dramskih umetnika Srbije11158 Beograd,Studentski trg 13/VIMatični broj: 07067283PIB: 100040788

Tel: (+ 381 11) 2631-464, 2631-592, 2631-522

Fax: (+381 11) 2629-873

E-mail: udus@udus.org.rs

Tekući račun: 255-0012640101000-92 Privredna banka a.d.

Devizni račun: 00-708-00000856 Privredna banka a.d.

 

Predsednik UDUS-a: Vojislav Brajović (udus@udus.org.rs)

 

Glavni i odgovorni urednik Ludusa: Tatjana Nježić (ludus@udus.org.rs)

 

Sekretar redakcije: Radmila Sandić (radmila.sandic@udus.org.rs)

 

Administrator: Igor Popovski (igipop75@gmail.com)

 

E-mail (za tekstove i fotografije): ludus@udus.org.rs